Browsing the archives for the näringsliv tag

Kombinationen innehåll och hus

Hans Möller 2014Att kombinera någon form av innehåll eller koncept i fastigheter har man gjort sedan urminnes tider. Exempel på det är kyrkor, stadshus och universitet, för att bara nämna några.

En science park eller en inkubator är moderna exempel på samma sak.

Läs vidare »

Mer pengar till forskning men satsningarna på näringslivsförnyelse rasar

Hans MöllerLäser en artikel på DI’s hemsida som handlar om hur regeringen fördelar statens budget inom olika områden. I genomsnitt ökar budgetanslagen på drygt 800 miljarder med ca 3,5 %, och det är väl bra i en värld där fler länder än man orkar räkna istället drar ner på de offentliga utgifterna, för att hantera fall i BNP utveckling och skuldberg.

Läs vidare »

3 Comments