Browsing the archives for the LTH tag

Spårvägen är död – Leve Hjärnvägen

Hans Möller 2014I torsdags genomförde Lunds kommun ett seminarium på Ideon om utvecklingen av Kunskapsstråket här i Lund. För de oinvigda är Kunskapsstråket ett namn på den geografiska tårtbit som sträcker sig från centrum via Skånes Universitetssjukhus och LTH campus, genom Ideon och över E22:an bort mot MAX IV och ESS.

Inbjuden inspirationsföreläsare var professor Leif Edvinsson, som för en del är mest känd för att ha fått utmärkelsen ”Brain of the Year” för ett antal år sedan. Alltså världens skarpaste hjärna! Han är dessutom världens första professor i Intellektuellt kapital vid Lunds universitet och en flitigt använd talare inte bara i Sverige utan även utomlands.

Läs vidare »

4 Comments

Lite tillbaka till ursprunget

När Ideon startade 1983 så handlade väldigt mycket om hur man skulle lyfta ut forskningsprojekt från Lunds universitet som redan var i någon form av kommersiellt tillstånd. Det fanns företrädare från universitetet som såg Ideon som ett sätt att klara rågången mellan det som var acceptabelt forskande i gråzonen och det som inte var det.

Läs vidare »

3 Comments