Browsing the archives for the Johan Wester tag

Spårvägen är död – Leve Hjärnvägen

Hans Möller 2014I torsdags genomförde Lunds kommun ett seminarium på Ideon om utvecklingen av Kunskapsstråket här i Lund. För de oinvigda är Kunskapsstråket ett namn på den geografiska tårtbit som sträcker sig från centrum via Skånes Universitetssjukhus och LTH campus, genom Ideon och över E22:an bort mot MAX IV och ESS.

Inbjuden inspirationsföreläsare var professor Leif Edvinsson, som för en del är mest känd för att ha fått utmärkelsen ”Brain of the Year” för ett antal år sedan. Alltså världens skarpaste hjärna! Han är dessutom världens första professor i Intellektuellt kapital vid Lunds universitet och en flitigt använd talare inte bara i Sverige utan även utomlands.

Läs vidare »

4 Comments

Konsten att skjuta sig i foten

Hans MöllerI förra veckan genomförde branschen Sveriges Innovationsriksdag och denna gången gästade 250 personer från hela innovationssystemet Göteborg.

Ett genomgående tema handlade om avsaknaden av politiska beslut angående finansieringen av dels det nationella inkubatorprogrammet – som hanteras av ALMI – och dels tidig finansiering av bolag. Det känns ju inte helt produktivt att behöva ägna tid och kraft åt det, men inte desto mindre angeläget.

Som det ser ut just nu blir konsekvensen att ca hälften av landets 45 inkubatorer får stänga sin verksamhet eller göra kraftiga neddragningar redan till sommaren.

Läs vidare »

3 Comments