Browsing the archives for the Almi tag

En inkubator till…

Hans Möller 2014… har sett dagens ljus i Lund. I går var det grandios invigning av Mobile Heights Center, MHC, i Ericssons första hus, som byggdes i slutet av nittiotalet på ”andra sidan” E22:an .

Där huserar nu ett antal mobilfokuserade företag och organisationer som förhoppningsvis kan fånga upp både idéer och f d anställda från de stora mobildrakarna Ericsson och Sony Mobile.

Läs vidare »

Ännu mer matematik…..

Hans Möller…eller kanske snarare sannolikhetslära. Tillgång på riskvilligt kapital är en fråga som ständigt är på tapeten.

Förra veckan annonserade Annie Lööf att man ser över strukturen på det offentliga riskkapitalet för att få en större andel att verka i de riktigt tidiga faserna. I dessa faser är det svårt att hitta privata aktörer, eftersom risken är för hög och det är svårt att hitta en rimlig avkastning på investerat kapital.

Däremot är det en god affär för staten som ju aldrig kan förlora mer än högst hälften av insatsen, eftersom så mycket går tillbaka till statskassan via löneskatter, moms och andra avgifter.

Läs vidare »

Sent ska syndaren vakna

Hans MöllerIdag fattar regeringen äntligen beslut om fortsatt finansiering av det nationella inkubatorprogrammet, och det är ju verkligen i grevens tid, kan man tycka.

Måhända har vår alliansregering tagit intryck av skriverierna och oppositionens initiativ de senaste två veckorna.

Läs vidare »

Konsten att skjuta sig i foten

Hans MöllerI förra veckan genomförde branschen Sveriges Innovationsriksdag och denna gången gästade 250 personer från hela innovationssystemet Göteborg.

Ett genomgående tema handlade om avsaknaden av politiska beslut angående finansieringen av dels det nationella inkubatorprogrammet – som hanteras av ALMI – och dels tidig finansiering av bolag. Det känns ju inte helt produktivt att behöva ägna tid och kraft åt det, men inte desto mindre angeläget.

Som det ser ut just nu blir konsekvensen att ca hälften av landets 45 inkubatorer får stänga sin verksamhet eller göra kraftiga neddragningar redan till sommaren.

Läs vidare »

3 Comments

Fem tips som utvecklar bolag med lite pengar

Att starta och utveckla ett bolag kräver kunnande, vilja och en bra idé som kunder vill betala för. Normalt krävs också pengar, särskilt om det är en mer komplicerad utveckling som ska till innan idén blivit verklighet.

Läs vidare »