Ideon Open

Ideon Open är platsen för samverkansprojekt med ambition och potential att skapa tillväxt genom innovation.

Ideon Open är tänkt att vara en öppen och neutral plats, oberoende av bransch eller geografisk hemvist, där näringslivet har chansen att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att  samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer.

Flera innovativa projekt startar med en idé som söker ett behov. På Ideon Open initieras samtliga innovationsprojekt av ett befintligt eller potentiellt marknadsbehov – till exempel med ett redan etablerat företag som stött på utmaningar eller har identifierat viktiga kundkrav.

www.ideon.se/om-ideon/ideon-open