Ideon Agora

Våren 2010 avslöjade Ideon Science Park detaljerade planer på att etablera ett av Sveriges största innovations- och nyföretagarinitiativ i de lokaler som tidigare disponerats av Sony Ericsson. En öppen tävling resulterade i att namnet på miljön blev Ideon Agora.

År 2011 flyttade de första innovatörerna, företagen och organisationerna in och i dag är huset en sjudande arbetsplats för hundratals entreprenörer, företagare och coacher och andra som arbetar i innovationssystemet.

Själva huset består av 6.000 kvadratmeter fördelat på 3 våningar med toppmoderna konferensrum och ett auditorium med plats för 120 personer. Ombyggnaden har kostat cirka 50 miljoner kronor och är ett viktigt steg i förnyelseprocessen av Ideon – Sveriges första och största science park.

www.ideon.se