Browsing the archives for the I media category

Havre på tapeten

Hans Möller 2014Havre på tapeten – det har jag i och för sig aldrig sett. Alltså havreflingor eller strån som tapetmotiv, men det finns säkert. Och om det inte gör det så vore det på tiden.

En av Ideons serieertreprenörer, Kaj Vareman, var med och startade Ideonföretaget Probi på åttiotalet. Deras produkter är baserade på havre och har visat sig ha väldigt bra egenskaper för våra magar.

Läs vidare »

3 Comments

Var får han allt ifrån…

Hans Möller 2014…den där Frostberg?

I lördagens näringslivsbilaga i Sydsvenskan skrev Thomas Frostberg en krönika om projektet som går under arbetsnamnet @Ideon. Det handlar om att vi under hösten ska utreda om det finns förutsättningar att bredda nyttan av Ideons varumärke i nordöstra Lund. Och det ska jag nu koncentrera mig på fram till jul, vid sidan av skrivandet på boken @Ideon.

Läs vidare »

Ännu mer matematik…..

Hans Möller…eller kanske snarare sannolikhetslära. Tillgång på riskvilligt kapital är en fråga som ständigt är på tapeten.

Förra veckan annonserade Annie Lööf att man ser över strukturen på det offentliga riskkapitalet för att få en större andel att verka i de riktigt tidiga faserna. I dessa faser är det svårt att hitta privata aktörer, eftersom risken är för hög och det är svårt att hitta en rimlig avkastning på investerat kapital.

Däremot är det en god affär för staten som ju aldrig kan förlora mer än högst hälften av insatsen, eftersom så mycket går tillbaka till statskassan via löneskatter, moms och andra avgifter.

Läs vidare »

Mönstret känns igen

Hans MöllerMetoden och retoriken blir mer och mer vanlig och beprövad i verkligheten.

Man börjar med en propagandaoffensiv, främst via media som välvilligt spelar med, där man målar ut sin motpart som helt omöjlig att samarbeta med och för att ha dolda avsikter.

Sedan lockar man över individer från motståndaren med löften om framtida fördelar och som välvilligt uttrycker sitt stöd till en förändring med ett stänk av patriotism.

Läs vidare »

1 Comment

Konsten att skjuta sig i foten

Hans MöllerI förra veckan genomförde branschen Sveriges Innovationsriksdag och denna gången gästade 250 personer från hela innovationssystemet Göteborg.

Ett genomgående tema handlade om avsaknaden av politiska beslut angående finansieringen av dels det nationella inkubatorprogrammet – som hanteras av ALMI – och dels tidig finansiering av bolag. Det känns ju inte helt produktivt att behöva ägna tid och kraft åt det, men inte desto mindre angeläget.

Som det ser ut just nu blir konsekvensen att ca hälften av landets 45 inkubatorer får stänga sin verksamhet eller göra kraftiga neddragningar redan till sommaren.

Läs vidare »

3 Comments

Joint ventures är värre än en våt filt

Hans MöllerÄr inte själv på plats i Barcelona under mobilmässan, men läser med glädje rapporter i media därifrån, som skapar förhoppningar om att mobiljättarna Sony Mobile och Ericsson i Lund börjar få lite luft under vingarna.

Enligt företrädare från Sony Mobile som uttalade sig i Sydsvenskan igår är deras site i Lund huvudfåran i världen när det gäller att utveckla smarta tillbehör till mobiler. Det kallas ibland för kroppsnära teknik och kan vara armband som registrerar puls och rörelser. Eller klockor, ringar och smycken som av olika anledningar kan kopplas upp mot en mobil och vidareförmedla information av olika slag.

Läs vidare »

1 Comment

Våga se sanningen i vitögat

Hans MöllerEn mycket viktig del i ledarskap är att våga se sanningen i vitögat, även om den ibland inte är så kul. Den numera berömda PISA-rapporten tvingade fram en bra debatt om våra skolproblem. Den debatten är väldigt nyttig och leder förhoppningsvis fram till konkreta åtgärder fort.

Nu ser vi tyvärr samma tendens inom företagssidan. Global Entrepreneurship Monitor analyserar hur företagandet ser ut i världen och bilden av Sverige är inte helt lysande där heller. Och speciellt allvarligt är det bland ungdomar!

Läs vidare »

2 Comments

Spegel, spegel på väggen där…

Hans MöllerDen italienska universitetsstaden Pisa har ju fram till idag, och i de flestas ögon, varit mest känd för sitt lutande torn. Men igår slog den nya så kallade PISA-rapporten ner som en bomb i media.

Därpå följde näst intill krigsrubriker, där man kunde konstatera att svenska ungdomars skolresultat på högstadiet är på väg ner i källaren. Resultaten gäller kärnämnen som matematik, läsförståelse (svenska) och naturkunskap. Det gäller för övrigt inte bara i jämförelse med andra länder utan även i absoluta tal.

Det ser inte bra ut, minst sagt.

Läs vidare »

7 Comments

Köpcentrum som köpcentrum, eller?

Katarina BjörklundDet är kanske en yrkesskada. Men om man som jag driver servicefrågor på Sveriges största science park, så går det inte att låta bli att undersöka serviceupplevelsen av varje hotell, kontor eller köpcentrum som kommer i min väg.

Allt för att hitta svaret på frågan ”vad är skillnaden?”.

Läs vidare »

1 Comment

2000 miljarder kronor

Hans MöllerKunde läsa i tidningen att den kinesiska regeringen planerar att investera 2000 miljarder kronor för att koppla upp hela den kinesiska befolkningen på internet.

Med tanke på att antalet kineser överstiger 1,3 miljarder, och att merparten av dem fortfarande inte har rinnande vatten och en anständig levnadsnivå, är det här en kämpestor utmaning. Få tvivlar dock på att de kommer att lyckas med denna gigantiska infrastruktursatsning. Sättet blir förmodligen att göra det med hjälp av mobil teknik.

Läs vidare »

5 Comments