Kombinationen innehåll och hus

Hans Möller 2014Att kombinera någon form av innehåll eller koncept i fastigheter har man gjort sedan urminnes tider. Exempel på det är kyrkor, stadshus och universitet, för att bara nämna några.

En science park eller en inkubator är moderna exempel på samma sak.

Den stora grejen för oss, och det som ger styrkan, är att flera olika samhällsaktörer gör det tillsammans med en gemensam vision. På Ideon har t ex den offentliga sektorn via kommunen, länsstyrelsen och Region Skåne stöttat verksamheten tillsammans med akademin och näringslivet.

Om man bara gör en helt ovetenskaplig sökning på nätet finner man att Ideon har 440 000 träffar, medan vår fastighetsägare Wihlborgs har 135 000 träffar! Medicon Valley har 67 200 träffar och de har funnits länge som fristående kluster, medan Medicon Village som bara har funnits i tre år redan har passerat med 87 000 träffar.

Kan det vara så att kombinationen innehåll med hus skapar starkare varumärken och bygger värden för dem som står bakom? Jag är helt övertygad om det.

Ytterligare ett bevis är de fastighetsaffärer som gjorts på Ideonområdet, nu senast Ikanos försäljning till Wihlborgs, som har skapat vinster i storleksordningen flera hundra miljoner kronor.

Det finns en framtid för science parks och inkubatorer.