Varumärkesexperter…

Hans Möller 2014…finns det gott om. En del av dem är till och med utbildade (!).

I mitt arbete med att bredda användandet av varumärket Ideon – i en större geografi i Lund med konstruktionen @Ideon – hamnar jag i många intressanta varumärkesdiskussioner. Det är intressant ur många aspekter. Dels för att jag uppfattar att stödet för tanken är väldigt stor och att frågan engagerar många. Långt fler än jag kunde föreställa mig, och det är kul. Och dels för att alla kan delta i diskussionen och tycka något.

I torsdags blev jag inblandad i en annan het varumärkesdiskussion ombord på färjan Tycho Brahe som guppade omkring på sundet under några timmar. Det var årets så kallade Öresundsting som hade samlat ett par hundra politiker och tjänstemän från danska och svenska sidan. Samtliga engagerar sig i de viktiga integrationsfrågorna över sundet.

Jag har själv på olika sätt varit inblandad sedan nittiotalet. Till exempel genom att driva företag i Köpenhamn, som styrelsemedlem för samverkansplattformen Öresund IT och som flitig användare av storflygplatsen Kastrup. Tragiskt nog kan man konstatera att de gränshinder som vi satt och diskuterade redan innan bron var klar år 2000 fortfarande finns kvar. Och det gäller viktiga frågor som skatter, socialförsäkringar och pendlingskostnader.

För 15 år sedan fattades beslutet om att kalla regionen för Öresundsregionen. Som underlag hade man hyrt in ett antal svindyra experter inom området varumärkeskommunikation. Trots att namnet var, och fortfarande är, helt okänt i övriga världen. Och trots att bokstaven ”ö” är ytterst lokal och ju inte ens går att skriva på 99,9 % av världens tangentbord. Den skrivs ju till och med olika i Sverige och Danmark.

Det lades ner massor av pengar på att försöka bygga detta nya varumärke, men det visar sig nu varit till noll och ingen nytta. Detta har våra vänner på danska sidan uppmärksammat. De pushar nu för att byta ut ”Öresund” mot det i sammanhanget oerhört mycket mer kända ”Copenhagen”. Förslaget lyder att använda Copenhagen i all internationell kommunikation som vill beskriva vad som händer i vår region.

Jag tycker samma sak som jag gjorde för 15 år sedan och det är att köra på det, trots att jag knappast kan beskyllas för att vara politiskt korrekt och inte minst för att se reaktionen i vår kungliga huvudstad.

Jag är ingen utbildad varumärkesexpert, men i det här fallet är jag övertygad om att min magkänsla är rätt.

4 kommentarer

4 kommentarer

  1. 4 besf6kare och 12 le4sningar kom jag upp i ff6rsta dagen. Inte illa eftersom jag bara bere4ttat ff6r 2 peorensr om bloggen. Nu blev det press 🙂

  2. Att bygga ett nytt varumärke tar tid och kostar pengar – hur mycket beroende på vad man väljer att lägga i betald media. Det är därför man många gånger istället utvidgar och bygger vidare på befintliga varumärken, där man redan investerat i kännedom.

  3. Ulla Boström Hjorth

    Instämmer helt med dessa kloka (och egentligen självklara) synpunkter, så fort en förklaring till VAR i Sverige Lund är placerat utgår man från frågan: do you know Copenhagen?

  4. Samuel Henningsson

    Hans, jag tror att du har helt rätt i det du skriver. Att förhålla sig till det som är känt och omnämns är oslagbart.