Lika barn leka bäst

Hans Möller 2014Lika barn leka bäst – Det gamla talesättet har man ju hört många gånger och inte vet jag om det stämmer speciellt bra. Men det kanske det gör? ”Problemet är bara att det inte uppstår så många nya annorlunda och spännande lekar.”

Citatet ovan är hämtat från Blatteförmedlingens grundare Ivan Daza och användes av Wendela Almgren, HR-chef på Furniturebox, på en konferens som anordnades av Arbetsförmedlingen i tisdags på Ideon Gateway.

Hon höll för övrigt ett alldeles lysande föredrag om sin resa som dyslektiker – från svårigheter i skolan till ett toppjobb i näringslivet.

Temat kretsade kring svårigheterna som många funktionshindrade har på arbetsmarknaden. Normen vid de allra flesta rekryteringar i vårt land är att man ska vara mellan 25 och 55, född i Sverige, ha en svensk utbildning och ett ordinärt utseende. Och man ska inte ha någon form av funktionshinder.

Jag läste i helgen ett reportage om åldersdiskrimineringen som härskar i landet, där Yvonne Mårtensson berättade om svårigheterna att få ett nytt jobb då hon just passerat 60. Yvonne har valt att sluta efter 17 år som VD på Cellavision och är en av de VD:ar vi har haft i Ideonföretagen som lyckats absolut bäst. Trots det får hon höra av headhunters att hon inte efterfrågas på grund av sin ålder. Detta är ju fullständigt absurt!

Människor som är födda i ett annat land har ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden trots att de många gånger har fantastiska utbildningar, men som inte är godkända i Sverige. Därför är vi ett av de länder i världen som har flest läkare som kör taxi, fast vårdapparaten skriker efter den kompetensen.

Nu till gruppen funktionshindrade. Det finns otroligt många jobb där funktionshindrade skulle göra ett minst lika bra jobb som någon annan. Det skapas fler och fler yrken som bygger på att man löser sina arbetsuppgifter med datorers hjälp eller via mobiler och nätverk.

Det finns företag som har kommit på att funktionshindrade många gånger är mer produktiva, stannar längre på jobbet och har lägre sjukskrivningstal. Man har till och med kunnat öka sin lönsamhet genom att anställa en större grupp med funktionshinder. Det gäller t ex bolaget Furniturebox. Vissa programmeringsjobb, speciellt inom test och verifiering, kan en individ med exempelvis Aspergers syndrom vara oerhört mycket bättre på än en mer normal programmerare.

Visst finns det svårigheter och komplikationer att ha en person med diverse bokstavskombinationer bland sina diagnoser, men det finns sätt att hantera detta och man kan som företagare få bra hjälp med det.

Tänk dessutom vilket vinst för samhället kostnadsmässigt och för att inte nämna individen som går från att vara ett vårdobjekt till att bli en fri människa som försörjer sig själv. Det skapar självkänsla om något.

Alla behöver känna att man är behövd och det behövs hittas på nya lekar!

4 kommentarer

4 kommentarer

 1. Tack för ett bra inlägg! Visst är hälsosamt för innovationsförmågan och affärsutveckling att välkomna olika människor i organisationer och i nätverkandet. Därför är det också härligt att IDEON Open finns och kan vara en plattform för öppna möten.
  Hälsningar
  Lisbeth

 2. Toppen bra ledare. Instämmer helt med det som står och det är helt ”absurt” att detta är Sverige 2014! Känner inte till något annat land som är så åldersfixerade som vi. I de flesta länder ses ålder som en merit lika med erfarenhet och kunskap. Samma sak att vi inte nyttjar personer som kommer till vårt land, utan som du skriver att en ”läkare kör taxi” eller personer med handikapp som inte får jobb. Känner att det borde vara dags för näringslivet att tänka lite ”out of the box” där ålder, kön, etnicitet mm är något som står på ett papper, men som inte säger så mycket om vad personen i fråga presterar, det är andra kvaliteter som avgör. En 30-åring kan vara ”tröttare” än en 60-åring. Det är dags för en förändring!

 3. Fantastiskt bra inlägg! Jag håller helt och hållet med om vad du skrev. Det behövs biologisk mångfald, så väl som social, kulturell, psykologisk och ekonomisk. Alla organismer och människor behövs i den samverkande processen att skapa och vidmakthålla liv och kultur. Vi har alla olika funktionsvariationer som beror på i vilket sammanhang vi agerar. Tack för dina berikande ord!

 4. Tjena Hans,

  Nyss hemkommen från en studieresa i Japan. Jag besökte bl a Omron Taiyo Co som är ett lysande exempel på hur man bygger ett framgångsrikt företag med hjälp av funktionshindrade människor. De kombinerar 50% icke-handikappade med 35% som inte kan gå, 10% funktionshindrade, 2% är hjärnskadade och 2% är mentalt efterblivna.

  De visar att det absolut går att driva och utveckla framgångsrika företag med sådan sammansättning. De definierar handikapp som att du kan och funktionshindrad som att du inte kan och därmed behöver teknologiskt stöd för att uppnå bättre kunnande. De har en god balans mellan människa och teknik och är ett utmärkt exempel på hur samhälle och företag går hand i hand.

  Hälsar Patrik