Dansk kung i Alfahuset

Hans Möller 2014”Dansk kung i Alfahuset” – Så hade säkert en kvällstidning kunnat rubriksatt en händelse som utspelade sig under mitten av nittiotalet.

Ericssons mobiltelefonverksamhet hade vuxit sig stark på Ideon i Lund och man var världsledande på att leverera GSM telefoner. En av förgrundsgestalterna i den utvecklingen var Nils Rydbeck. Han kom till Ericsson i Lund 1985 och satte sin prägel på den tekniska utvecklingen under många år.

Ett projekt som Rydbeck initierade kallades MC Linc och syftade till att skapa en trådlös kortdistansförbindelse mellan mobilen och en dator. Detta projekt fick sedermera namnet efter en dansk vikingakung, Harald Blåtand som på engelska blev Bluetooth. Hur gick det till?

Den korta förklaringen är att en av de teknikansvariga för projektet på Ericsson, Sven Mattisson, gillade boken Röde Orm av Frans G. Bengtsson, där berättelsen om Harald Blåtand finns med. Projektet drevs bland annat ihop med Intel och inför julen 1995 gav Sven denna bok i julklapp till sin kollega på Intel, vilket i sin tur inspirerade till namnet på världens mest spridda teknologi. Som alltså uppfanns i Alfahuset på Ideon.

Vill ni läsa den kompletta historien om denna händelse, så gå in och beställ boken Ideon – alla dessa människor och deras berättelser!