Ensam var stark

Hans Möller 2014Under flera decennier har många svenska företag blivit starka och vunnit konkurrensfördelar genom att hålla sin forskning och utveckling för sig själva eller rent utav hemlig. Den tiden börjar så sakteliga gå mot sitt slut.

Så det kanske är dags att kasta ”ensam-är-stark”- strategin och i stället ersätta den med öppen samverkan?

Framför våra ögon har flera stora FoU-intensiva bolag rasat ihop eller sålts till utlandet. Och därefter styckats upp, vilket lett till att vitala FoU-centrum i landet har lagts ner. Inte minst inom Life Science, där vi idag inte längre har något stort läkemedelsbolag kvar i landet, förutom AstraZenecas resterande del i Mölndal.

I stället har det uppstått massor av små bolag som är både idoga och innovativa. Men alldeles för få växer ordentligt med egen kraft och då blir det allt mer viktigt med samverkan med andra aktörer. Man samverkar när man kan och man konkurrerar när man måste.

Ibland hittar dessa behövande bolag varandra utan någon hjälp utifrån och det är givetvis det allra bästa. Men ofta behöver den här typen av samverkan en puff på vägen. Det kan ske på en science park eller i en inkubator, alternativt i någon platsobunden form av klusterbildning.

I måndags morse ordnade Hjärntrusten i Lund ett spännande föredrag med vårt svenska klusterorakel professor Örjan Sölvell. Han skrev redan 1991 en ”klusterbibel” tillsammans med Michael Porter från Harvard. Han har också i år bland annat gjort en studie där han jämfört utvecklingen av olika Life Science-kluster i världen och konstaterade då att Medicon Valley låg på en hedrande fjärde plats. Stockholm-Uppsala hade åkt rutschkana från plats sex till tjugofyra på de senaste sju åren.

I ärlighetens namn är det helt klart så att Skåne åker snålskjuts på Själlands läkemedelsindustri med exempelvis Novo Nordisk och Lundbeck. Men det är samtidigt ett faktum som vi måste bli skickligare på att utnyttja här i regionen.

Som Carl Bennet uttrycker saken: ”Man blir aldrig bättre än sin omgivning.” Och då gäller de ju sannerligen att vara duktig på att samverka ty ”ensam är svag”.