En inkubator till…

Hans Möller 2014… har sett dagens ljus i Lund. I går var det grandios invigning av Mobile Heights Center, MHC, i Ericssons första hus, som byggdes i slutet av nittiotalet på ”andra sidan” E22:an .

Där huserar nu ett antal mobilfokuserade företag och organisationer som förhoppningsvis kan fånga upp både idéer och f d anställda från de stora mobildrakarna Ericsson och Sony Mobile.

Detta är ytterligare ett exempel på när klusterorganisationer med regionalt stöd etablerar sig på en fysisk plats och därmed uppfyller definitionen på en Science Park eller en inkubator. Andra exempel är Medicon Village i Lund och Media Evolution City i Malmö.

Det som är bra med detta är att man får ett tydligt branschfokus på ett ställe och att man därigenom attraherar nya projekt och individer som vill utveckla sig inom den branschen.

Det som man dock får ta sig en funderare på är hur många olika miljöer med olika inriktning och namn som en region som Malmö-Lund verkligen långsiktigt kan hålla under armarna med offentligt stöd.

Bara i Lund har vi numera sex inkubatorer – Ideon Innovation, LIFT, Venture Lab, The Creative Plot, Lund Life Science Incubator och sedan igår MHC. Och det ryktas om ännu fler. Alla de här initiativen är i sig bra och har i början av sitt liv en engagerad och entusiastisk ägarkrets som finansierar, men frågan är hur det långsiktigt går att hålla ihop?

Det nationella inkubatorprogrammet som nu håller på att flyttas från ALMI till VINNOVA, har annonserat att de totala medlen för stöd till inkubatorer kommer att minska från 80 miljoner kronor per år till cirka 50. Och att en naturlig process blir att minska antalet inkubatorer i landet som kan få stöd.

Jag tror att den enda vägen lokalt för oss är att öka samverkan radikalt mellan inkubatorerna. Kanske t o m skapa ett gemensamt back office, där man delar på administrativa resurser som ändå alla måste ha. Samtidigt som varje inkubatorprogram agerar utåt med olika varumärken och med differentierat innehåll.

Värt att tänka tanken och agera i tid!