Viktigt eller bara titelsjuka?

Hans Möller 2014Är titlar viktiga eller är det bara ett sätt att visa på makt och ställning i samhället? Eller är det till och med bara för att tillfredsställa någons ego?

Ibland undrar man när man får visitkort där titeln på vederbörande är så lång att den knappt får plats på kortet.

Den bästa titeln jag har stött på var på ett amerikanskt IT-företag som hade en titel på den som satt bakom receptionsdisken. Den löd: ”Manager of First Impression”. Kul och tjusigt värre!

C-titlar finns det redan en del, såsom CEO, Chief Executive Officer eller CTO, Chief Technology Officer. En ny C-titel som nyligen uppstått är CINO eller Chief Innovation Officer. På svenska motsvarar det Innovationsdirektör. Det är en indikation på att många verksamheter idag ser innovation som något viktigt och framtidsinriktat. Det gäller både näringslivet och faktiskt även offentlig sektor. Jag tycker detta är lovande och bra på alla sätt.

Det viktiga är att man ger någon det fulla ansvaret inklusive befogenheter. Och det är just det som titeln antyder. En C-betitlad sitter nämligen i högsta ledningsgruppen. Det är liksom poängen.

Tyvärr ser man lite för ofta att den som får ansvaret inte riktigt får möjligheter att kunna agera med rätt resurser. Man blir mer ditsatt som ett alibi som visar att företagsledningen gjort något inom innovationsområdet.

Man hamnar långt ner i organisationen och förväntas agera med så kallade virtuella resurser. Och när det bränner till blir man oftast nedprioriterad. Titeln blir då ofta innovationschef eller projektledare för ett innovationsprojekt och det kan vara begränsande.

Med andra ord: titeln kan ha en väsentlig betydelse.

2 kommentarer

2 kommentarer

  1. This is just the pecrfet answer for all of us

  2. Håller med i det du sagt
    Själv föredrar jag Dr Hc efter fullgjord värnplikt. Vad man gjort innan kan inte riktigt mätas utan är en titel utan något värde. Men det ser bra ut.